יחידת מגורים מיטה )מיטות( חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים מ”ר   מחיר ועד בית )סכום משוער( ארנונה )סכום משוער(
5F
1
1
59.92 מ”ר
 
CONTRACT OUT
$ 703.00
$ 792.30
4D
1
1
63.64 מ”ר
 
$ 940,000
$ 785.12
$ 884.85
6D
1
1
63.64 מ”ר
 
$ 970 000
$ 810.51
$ 913.47
6F
1
1
59.92 מ”ר
 
$ 853,000
$ 711.46
$ 801.84
10D
1
1
63.64 מ”ר
 
$ 1,015,000
$ 861.31
$ 970.72
14B
2
2
110.55 מ”ר
 
$ 1, 850,000
$ 1,555.51
$ 1,753.11
12F
2
2
101.73 מ”ר
 
CONTRACT OUT
$ 1,288.84
$ 1,452.56
11A
2
2
94.3 מ”ר
 
$ 1,520,000
$ 1,276.14
$ 1438.24
15B
2
2
110.55 מ”ר
 
CONTRACT OUT
1576.68
1776.96
8E
2
2
97.08 מ”ר
 
$1,530,000
$1284.60
$1,447.78
5E
2
2
97.08 מ”ר
 
$1,279,000
$1,208.41
$1,361.91
5E
2
2
97.08 מ”ר
 
$1,279,000
$1,208.41
$1,361.91
16F
2
2
101.73 מ”ר
 
$1,580,000
$1,326.93
$1,495.49
16E
2
2
97.08 מ”ר
 
1,680,000
$1,445.46
$1,629.07
16A
2
2
94.3 מ”ר
 
$1,640,000
$1,428.52
$1,609.99
4B
2
2
110.55 מ”ר
 
$1,419,000
$1,339.63
$1,509.80
16D
1
1
59.92 מ”ר
 
$1,095,000
$924.80
$1,042.28

יחידת מגורים 5F

1 מיטה )מיטות(
1 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
59.92 מ”ר

יחידת מגורים 4D

1 מיטה )מיטות(
1 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
63.64 מ”ר

יחידת מגורים 6D

1 מיטה )מיטות(
1 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
63.64 מ”ר

יחידת מגורים 6F

1 מיטה )מיטות(
1 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
59.92 מ”ר

יחידת מגורים 10D

1 מיטה )מיטות(
1 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
63.64 מ”ר

יחידת מגורים 14B

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
110.55 מ”ר

יחידת מגורים 12F

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
101.73 מ”ר

יחידת מגורים 11A

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
94.3 מ”ר

יחידת מגורים 15B

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
110.55 מ”ר

יחידת מגורים 8E

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
97.08 מ”ר

יחידת מגורים 5E

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
97.08 מ”ר

יחידת מגורים 5E

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
97.08 מ”ר

יחידת מגורים 16F

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
101.73 מ”ר

יחידת מגורים 16E

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
97.08 מ”ר

יחידת מגורים 16A

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
94.3 מ”ר

יחידת מגורים 4B

2 מיטה )מיטות(
2 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
110.55 מ”ר

יחידת מגורים 16D

1 מיטה )מיטות(
1 חדר )חדרי( אמבטיה ושירותים
59.92 מ”ר